Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06

14-03-2017
Bởi: taidulieu.com Có: Bình luận

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 là trình điều khiển âm thanh có sẵn để tải về từ đường link trên, trình điều khiển chung đối với các CCN âm thanh, và có thể không cung cấp các tùy […]