Unikey 4.2 taidulieu.com

18-03-2017
Bởi: taidulieu.com Có: Bình luận

Unikey bộ gõ tiếng việt sử dụng nhiều nhất Ngay từ những phiên bản đầu tiên Unikey đã hỗ trợ rất nhiều bảng mã tiếng Việt (Vietnamese) bao gồm: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN3 (ABC), VNI Windows, BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VPS, VISCII… Tuy nhiên dần dần theo thời gian, một […]

Từ khóa: , , ,