Xóa mật khẩu đăng nhập windows khi quên

08-04-2017
Bởi: taidulieu.com Có: Bình luận

Admin Password Resetter: Xóa mật khẩu đăng nhập máy tính. Hôm nay taidulieu.com hướng dẫn bạn một công cụ rất hay trong DLC Boot 2015 và các phiên bản khác của DLC boot. Bạn tạo mật khẩu windows nhưng vô tình quên không nhớ nó là gì. trong khi đó trong máy lưu trữ nhiều […]

Từ khóa: , , ,